Σύντομη ιστορία του δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου

Στο Ασβεστοχώρι λειτουργούσε από το 1860 "γραμματοδιδασκαλείο" το οποίο χρησιμοποιούσε το νάρθηκα της εκκλησίας και αργότερα το κηροποιείο. Η συστηματικότερη οργάνωση του Σχολείου αρχίζει το 1870 με διευθυντή του τον Ασβεστοχωρίτη Αν. Οικονομίδη.
Το 1878,και ενώ Διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Ασβεστοχωρίτης Γρηγόριος Παλαμάς, αντιπροσωπεία των κατοίκων επισκέπτεται τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και καταφέρνει να επιτύχει ετήσια οικονομική ενίσχυση 60 οθωμανικών λιρών για τα Σχολεία της κοινότητας. Μετά 5 χρόνια η "Εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης" αναλαμβάνει την οικονομική στήριξη των Σχολείων ( όλα τα έγγραφα αυτής της αλληλογραφίας υπάρχουν στο αρχείο του Σχολείου)
Το 1875 αποφασίστηκε και ξεκίνησε η ανέγερση Αρρεναγωγείου η οποία ολοκληρώθηκε το 1883 με την οικονομική ενίσχυση των εμπόρων από τη Μασσαλία Αργέντη και Ζαφειρόπουλου.
Η ανέγερση του σημερινού διδακτηρίου ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του '60 και ολοκληρώνεται το 1984 με την προσθήκη του ορόφου.

Στο Δημοτικό Σχολείο σήμερα φοιτούν περισσότεροι από 350μαθητές και υπηρετούν 25 περίπου εκπαιδευτικοί, καλύπτοντας όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητες ενός σύγχρονου Σχολείου. Λόγω της πληθώρας των μαθητών το σχολείο χωρίστηκε σε 1ο και 2ο σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί-χωρίς να τα έχει καταφέρει.Τα δύο σχολεία συστεγάζονται και χρησιμοποιούν την αυλή του σχολείου για τα διαλλείματα καθώς και τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους(αίθουσα θεατρικών παραστάσεων, αίθουσα Η.Υ.,κτλ)
Μέσα από την άριστη συνεργασία με το Δήμο Χορτιάτη και το Σύλλογο Γονέων, το Σχολείο προσπαθεί να είναι το ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, έκδοση CD με την χορωδία του, εκθέσεις βιβλίων, ανθοκομικές εκθέσεις, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και από τον Ιανουάριο 1999 τάξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα